Black River - Golfshot

Radi by sme Vás informovali, že rezort Black River má upravené skórovanie vrámci Golfshot aplikácie. Aplikácia je dostupná pre iOS a Android. V prípade, že už aplikáciu používate, zosynchronizujte si ihriská - Course Sync Regions in your Settings > Sync Courses. Prajeme peknú hru.

We would like to inform you, that Black River resort has updated scoring in Golfshot app. App is available for iOS and Android. In case, you are already using the app, please synchronize courses - Course Sync Regions in your Settings > Sync Courses.

Team Black and White