Exkluzívna reciprocita

pre majiteľov členstiev Gold Plus, Gold, Silver, Bronze Time


 

 Kořenec Golf & Ski Resort

ZDARMA (denný limit pre B&W: 1 flight/ 4 osoby).

 

*Pre uplatnenie exkluzívnej reciprocity je potrebné si vopred rezervovať Teetime na recepcii klubu. Exkluzívna reciprocita platí len pre člena Bronze Time, Silver, Gold, Gold Plus a len na jednu osobu. Po vyčerpaní daného limitu na deň pre B&W má klub právo odmietnuť uplatnenie ďalšej reciprocity.

 


Klasické reciprocity

pre držiteľov všetkých členstiev Black & White


*Štandardnú reciprocitu je možné využiť na základe preukázania sa platnej členskej karty SKGA s členstvom v GCCB-B, alebo EGPC na recepcii daného klubu. Akékoľvek zľavy nie je možné sčítavať a kombinovať. Hráč je povinný si Teetime rezervovať vopred na recepcii daného klubu.