Exkluzívna reciprocita

pre majiteľov členstiev Gold Plus, Gold, Silver, Bronze Time 


 

 Kořenec Golf & Ski Resort

ZDARMA (denný limit 4 osoby).

 

*Pre uplatnenie exkluzívnej reciprocity je potrebné si vopred rezervovať Teetime na recepcii klubu.

Exkluzívna reciprocita platí pre členov Bronze Time, Silver, Gold, Gold Plus v Kořenec Golf & Ski Resort-e

a pre riadne a firemné členstvá Sokrates Golf & Country Club v Golfovom rezorte Black & White.  

 

 


Reciprocity

pre členov iných klubov v rezorte Black & White

 


*Štandardnú reciprocitu je možné využiť na základe preukázania sa platnej členskej karty SKGA s členstvom v GCCB-B, alebo EGPC na recepcii daného klubu. Akékoľvek zľavy nie je možné sčítavať a kombinovať. Hráč je povinný si Teetime rezervovať vopred na recepcii daného klubu.