Footgolf

 

Vážení nadšenci footgolfu & golfoví priatelia,

Všetky práce na 1. footgolfovom ihrisku na Slovensku sú dokončené, preto neváhajte využiť túto skvelú možnosť byť medzi prvými, ktorí si budú môcť vyskúšať tento šport i na Slovensku!

Ihrisko je plne k dispozícii na hru od 15.09.2014 na ihrisku Public v golfovom rezorte White Eurovalley v Malackách.

Od 28.7.2015 si footgolf môžete zahrať na ihrisku Black River v golfovom rezorte Black River v Bernolákove.

 
 

FootGolf Fee

Black River - €20 / dospelí 

€10 / juniori do 16r.

Eurovalley €16 / dospelí

€8 / juniori do 16r.

deti do 8 rokov - vstup zadarmo

Požičanie lopty

€2

 
 

/ Pozn. : v klube bude na začiatok k dispozícii 10 ks lôpt /strata alebo poškodenie lopty - 30 € / - môžete si priniesť aj svoju vlastnú veľkosť č. 5 /

 

Novinky:

Vážení Footgolfoví hráči a nadšenci,

začiatkom sezóny 2016 dávame do predaja taktiež ročné a vstupové permanentky, ktoré nájdete v sekcii Cenník / Členstvá a permanentky. 


 

Footgolfové ihrisko Eurovalley - Malacky

Footgolfové ihrisko Black River - Bernolákovo

História

Počiatky footgolfu sú nejasné, pretože tento šport vznikal na mnohých miestach súčasne. Oficiálne sa však ako plnohodnotný šport zrodil Footgolf v Holandsku, kde boli stanovené prvé pravidlá a hra samotná bola medzinárodne propagovaná.

V roku 2009 bola založená Medzinárodná FootGolfová asociácia.

V júni 2012 vznikla Medzinárodná FootGolfová federácia(FIFG), ktorá zastrešuje FootGolf na celom svete.

Dňa 21.2.2014 bola oficiálne zaregistrovaná na MV SR organizácia zastrešujúca FootGolf na Slovensku - Slovenská Footgolfová asociácia.

V lete 2014 sme sa rozhodli podporiť novovznikajúcu asociáciu, ktorá hľadala vhodné miesto pre 1. Footgolfové ihrisko na Slovensku. Pre tento projekt sme sa rozhodli poskytnúť 9-jamkové ihrisko Public v golfovom rezorte White Eurovalley v Malackách, na ktorom sme v spolupráci s Footgolfovou Asociáciou vytvorili prvé 18-jamkové footgolfové ihrisko na Slovensku, ktoré bude otvorené pre verejnosť od septembra 2014.

 

 

Koncom Júla 2015 sme otvorili jedinečné 18 jamkové Footgolfové ihrisko Black River v Bernolákove. Ihrisko ako žiadne iné, jedinečné svojou obtiažnosťou a krásou zároveň. Dych Vám vezme hneď pri úvode prvá jamka, ktorá bola niekoľkokrát vyhlásená za najkrajšiu golfovú jamku na Slovensku. Následne taktiež druhá jamka, ktorá sa hrá ponad rieku Čierna Voda. Ihrisko všeobecne ponúka neštandardne mnoho krásnych a zároveň jedinečných možností hry. Ak neveríte, príďte vyskúšať a neoľutujete. 

 
 
 

Pravidlá

Je potrebné dodržiavať nasledovné skutočnosti:

• dodržiavať kódex oblečenia na golfovom ihrisku (tričko s límcom, zákaz chodenia v texaskách akejkoľvek formy, šortkách, plavkách, futbalových trenkách a pod., obuv bude bez štupľov - turffy alebo tenisky - nie kopačky!

dodržiavať golfovú etiketu na ihrisku a hráči:

• nebudú sa chovať hlučne
• budú plne rešpektovať tempo golfových flajtov pred nimi
• nebudú svojim chovaním nijakým spôsobom zasahovať do hry hrajúcim golfistom
• nebudú hrou poškodzovať nízkokosené trávnaté plochy (Tee, gríny, ferveje)
• budú plne rešpektovať pokyny a príkazy Maršala ihriska alebo manažéra recepcie
• nebudú opakovať už zahrané lopty, jamky, dráhy ani nebudú pri hre meniť poradie hracích dráh
• budú dodržiavať riadne tempo hry a nebudú zdržiavať hráčov golfu
• dodržiavať počet hráčov vo flajte, max. 4 osoby
• nebudú poškodzovať, resp. premiestňovať zariadenia určené pre hru golfu
• hráč má právo zobrať si so sebou sprievod (max. 2 osoby, čo ohlási na recepcii, pričom garantuje, že členovia sprievodu sa akýmkoľvek spôsobom nebudú zapájať do hry a budú rešpektovať všetky pravidlá prevádzky golfového areálu sprievod hráča, musí však spĺňať všetky ustanovenia uvedené v tomto bode a najmä, čo sa týka predpísaného oblečenia.

• nebudú na ihrisko brať žiadne zvieratá.

Hráči sú povinní, pred každou hrou si rezervovať Teetime a to buď osobne, alebo telefonicky. To platí ja v prípade druhej hry za sebou idúcou. Ak hráč neohlási a nevyžiada si Teetime pred hrou, má sa za to, že hrubo porušil pravidlá a podmienky hry. 

POZOR! Ak nebudú dodržiavané tieto pokyny a príde k opakovanému porušeniu pravidiel konkrétnym hráčom / hráčmi, vedenie klubu im môže zakázať vstup na FootGolfové ihrisko!

Rezervácie hracích časov na ihrisku Public sú možné na: club.malacky@golf.sk | +421 911 243 101

Rezervácie hracích časov na ihrisku Black River sú možné na: club.bernolakovo@golf.sk | +421 910 899 877