Sme radi, že ste sa rozhodli i naďalej prejaviť vernosť našemu klubu. Veríme, že nielen uspokojíme Vaše budúce očakávania, ale že budeme môcť i naďalej zvyšovať kvalitu našich služieb a tým budovať príjemnejší a silnejší golfový klub.

 

Pre pokračovanie členstva prosíme o uhradenie danej čiastky (viď. cenník členstiev) na číslo účtu Vašeho domovského klubu:

 

Golf and Country Club Bratislava Bernolákovo (Black River Resort)

IBAN: SK84 0200 0000 0037 6952 4456

SWIFT/BIC: SUBASKBX

 

 

 

Eurovalley Golf Park Club (White Eurovalley Resort)

IBAN: SK38 0200 0000 0037 6949 0655

SWIFT/BIC: SUBASKBX

 

Ako variabilný symbol prosíme uviesť číslo Vašej SKGA karty (5-miestne číslo).

 

Ďakujeme za Vašu vernosť.

Black & White Team

Golf and Country Club Bratislava Bernolákovo (Black River Resort)

Golf and Country Club Bratislava Bernolákovo (Black River Resort)

Eurovalley Golf Park Club (White Eurovalley Resort)

Eurovalley Golf Park Club (White Eurovalley Resort)