Black River - údržba kolíkov označujúcich vodné prekážky / maintenace of water marks

Od 8.4.2016 do 15.4.2016 bude prebiehať údržba žltých a červených kolíkov oynačujúcich vodné prekážky. Z tohoto dôvodu je potrebné počas hry použiť na určenie dropovania prirodzenú hranicu vodnej prekážky.

Undergoing maintenance of water marks. In case you are playing holes 7 - 18 and landing with ball in water, please use natural water borders for dropping your ball.