ZMENY V ROKU 2015

Vážení členovia a golfoví priatelia,

Dovoľujeme si Vás informovať o zmenách, ktoré nadobudnú platnosť v Black & White Golf Resort Bratislava v roku 2015.


 

1. Dlhodobé členstvo EGPC v Malackách.

V roku 2015 sme sa rozhodli o vytvorenie dlhodobé členstva v Malackách. Kompletné informácie o dlhodobom členstve nájdete v sekcii "Členstvá":

 

 

2. Zrušenie členstiev Basic 10 a Basic 20 a vytvorenie zjednoteného členstva BASIC

Členstvá Basic 10 a Basic 20 sme zlučili do spojeného členstva BASIC. Kompletné benefity tohto členstva nájdete v sekcii "Členstvá".

 

3. Rozšírenie exkluzívnej reciprocity

Benefit exkluzívnej reciprocity sme sa rozhodli doplniť do benefitov členstiev Park, Black RIver, Rezort GCCBB, White a Rezort EGPC. Karta umožňujúca exkluzívnu reciprocitu je vystavená na požiadanie.

 

4. Zmeny v členstve TRAVEL

Do benefitov členstva TRAVEL bol pridaný benefit 2 x fee na našich alebo partnerských ihriskách (podľa dostupnosti).


Veríme, že si za svoj domovský golfový klub v roku 2015 opäť zvolíte spojený rezort Black & White, ktorý má pre Vás pripravených ešte niekoľko noviniek, ktoré budeme zverejňovať počas roka.

Všetci majitelia členstiev, ktoré im umožňujú bezplatnú hru majú už od dnes opäť možnosť hry na ihriskách Park, Sand a Pine. Ostatní členovia smú hrať len po dohode s vedením klubu.

Ďakujeme za Vašu predošlú priazeň a veríme, že budete s našimi ihriskami spokojní aj v roku 2015!

Black & White Team