Spojený rezort Black & White

 

Spojený rezort Black and White vznikol v roku 2009 po dokončení 27 jamkového golfového areálu White Eurovalley golf park v Malackách (otvorenie - júl 2009) ako prirodzený dôsledok spojenia dvoch golfových rezortov v blízkosti hlavného mesta SR Bratislavy za účelom koncentrácie a skvalitnenia golfových služieb, nakoľko obidva rezorty patria pod jednotnú vlastnícku štruktúru.

 

1. Prečo Black and White?

Spojený rezort pozostáva z dvoch nasledovných rezortov:

a.)  BLACK RIVER

-      znormované ihrisko Park (2x9 jamiek)

-      znormované ihrisko BLACK RIVER (18 jamiek)

b.)  WHITE EUROVALLEY GOLF PARK

-      znormované ihrisko PUBLIC (2x9 jamiek)

-      znormované ihrisko WHITE (18 jamiek)

 • 9 jamiek - SAND
 • 9 jamiek - PINE

V spojenom rezorte sa nachádza spolu s cvičnými grínmi 55 grínov, čo v súčasnosti jednoznačne predstavuje najväčší golfový rezort na Slovensku.

 

2. Prečo rezort Bratislava?

Rezort Black River sa nachádza 16 km od centra v 20 min. dostupnosti prevažne po okruhu diaľnice D1. Rezort WHITE sa nachádza 28 km od centra taktiež v 20 min dostupnosti po diaľnici D2. Podľa všeobecných konvencií, mestským rezortom sa stáva každý rezort v dostupnosti cca 30 - 35 km od centra.

 

3. 55 grínov v hlavnom meste Slovenska

Spojený rezort ponúka v obidvoch rezortoch spolu, vrátane cvičných grínov akadémií, 55 grínov pre účely hry a tréningu golfu.

 

4. 48 dráh v rezorte Black and White

4 znormované ihriská   

 •  dve 9 jamkové
 •  dve 18 jamkové

predstavujú v súčasnosti bezkonkurenčnú ponuku BLACK and White rezortu na Slovensku.

 

5. Široké spektrum ponuky rôznorodých prostredí ako aj nárokov pre hru

Zo širokospektrálnej ponuky jednak rôznorodých prírodných prostredí,

 • historický park
 • pretvorená pôvodná poľnohos. produkčná rovina s jazernými biotopmi
 • prostredie borovicových lesov s jazernými biotopmi

ako aj jednotlivými úrovňami športovej náročnosti od príjemného prostredia malej náročnosti (Park, Public) až po najvyššiu športovú náročnosť (Black River) je vytvorená pre nadšencov golfu skutočne atraktívna ponuka, z ktorej sa už naozaj dá vybrať, pri zohľadňovaní viacerých kritérií výberu.

 

6. Golf pre všetkých

Člen jedného, alebo druhého klubu (t.j. aj rezortu) si môže vybrať podľa svojich výberových kritérií, či chce

 • byť užšie viazaný na jeden vybraný rezort
 • byť viazaný na menšiu (Park, Public) alebo väčšiu (WHITE, Black River) mieru náročnosti
 • byť neobmedzený a hrať vždy a všade tam, kde má chuť, resp. mu to vymedzuje potrebný čas na hru.

Menšiu viazanosť na konkrétne ihrisko a väčšiu rôznorodosť vo výbere resp. liberálnejší prístup ako v konzervatívne ponímanom klube, podčiarkuje okrem štandardných foriem reciprocity (zľavy 20 - 30 % v partnerských rezortoch) tzv. EXKLUZÍVNA RECIPROCITA, (rezortu Black and White), ktorá predstavuje skutočne nekonvenčné možnosti hrať aj v iných rezortoch  bez platenia, resp. forma zliav je vysokonadštandardná (50% a viac).

 

7. Výhody koncentrácie sú výhodami najmä pre skvalitnenie golfových služieb

Okrem už hlavných výhod vyššie spomenutých, spájaním rezortov sa vytvárajú predpoklady zlepšiť služby v oblastiach ako sú

 • služby PRO/shop - ov
 • reštauračné služby a catering
 • komplexná výučba golfu
 • starostlivosť o deti a mládež.

Black and White Academy, ktorá už úspešne započala svoju činnosť bude mať nielen možnosť ponúkať široký výber špecializovaných trénerov pre oblasť dospelých, žien a detí (činnosť zahájilo 7 pro-trénerov a ich asistentov), ale pri celkovej kapacite výuky je už nevyhnutné investovať do zvýšenia profesionálnej úrovne a komplexnosti akadémie, t.j. do celkového systému riadenia, jednotnej metodiky, technického zázemia, ako aj zvyšovania kvalifikácie vyučujúcich. Samozrejmosťou už by mala byť kooperácia so špecializovanými odborníkmi na správnu kondičnú prípravu, životosprávu, fyzioterapiu, masáže či psychológiu.

 

8. História versus ciele

Napriek skutočnosti, že história spojeného rezortu sa len nedávno začala, je vhodné načrtnúť niektoré ďalšie krátkodobé, či dlhodobejšie ciele rozvoja:

 • vybudovať v Bratislave komplexné centrum golfovej akadémie, vrátane všetkých indoor-ových a outdoor-ových zariadení (DR vrátane 4 - och cvičných priestorov pre nácvik herných prvkov) ako tretej významnej súčasti spojeného rezortu Black and White so špecializáciami pre
 • centrum pre mládež
 • centrum pre profesionálnych hráčov - účastníkov PRO TOUR
 • dobudovať jednotlivé rezorty štandardnou sociálnou infraštruktúrou (ubytovacie a stravovacie kapacity, zariadenia pre relax a fitnes aktivity)
 • rozšíriť existujúcu nadštandardnú formu spolupráce s ďalšími atraktívnymi rezortami v makroregióne BRNO - Bratislava - Viedeň.
 • zapojenie rezortu Black and White do štandardných medzinárodných vzťahov v rámci spolupráce s inými významnými rezortami.