LA FEMME HAPPY TOUR 2015

 

PROPOZÍCIE DLHODOBEJ GOLFOVEJ SÚŤAŽE

 

 

Cieľ súťaže:

Priviesť členov na nekonvenčné turnaje, nakoľko viac ako 70% členov klubu B&W sa pravidelne nezúčastňuje turnajov na úpravu HCP, pretože ich v podstate výška svojho HCP nezaujíma natoľko ako iné rozmery golfu.

Golf si chcú predovšetkým užívať a zábavnou formou pri ňom tráviť svoj voľný čas bez stresu a naháňaním sa za číslom HCP, ktorý v podstate pre ich život s golfom nič významné neznamená. (Podľa štatistiky 90% amatérskych hráčov v USA vôbec nevie čo to je HCP).

Napriek tomu, že väčšina amatérskych hráčov u nás nepodlieha psychóze naháňania sa za číslom HCP, predsa len chcú inou formou v podstate pre zábavu súťažiť, nakoľko práve súťaživosť je pre nich v golfe neoddeliteľný rozmer, ktorý povzbudzuje vášeň a vytvára motiváciu byť lepším.

A práve táto zábavná forma súťaže bez stresov a frustrácií je v tejto podobe pre vás pripravená.

 

MOTTO: Pre tých, ktorí sa chcú golfom iba zabávať.

 

Forma:

Bez úpravy HCP, Texas Scramble dvojíc.

 

Termíny a miesto:

Turnaje budú prebiehať počas celej golfovej sezóny 2015 nasledovne:

1.kolo | 08.05.2015 - piatok | ihrisko PARK - Bernolákovo

2.kolo30.05.2015 - sobota | ihrisko WHITE – Malacky

3.kolo | 27.06.2015 - sobota | ihrisko BLACK RIVER - Bernolákovo

4.kolo | 25.07.2015 - sobota | ihrisko PUBLIC + PINE - Malacky

5.kolo | 22.08.2015 - sobota | ihrisko BLACK RIVER - Bernolákovo

6.kolo12.09.2015 - sobota | ihrisko WHITE - Malacky

Finále a slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční v golfovom rezorte Black River v Bernolákove dňa 26.09.2015. Hrá sa v dvoch kategóriách – PARK a BLACK RIVER.

 

Popis:

Golfové turnaje zábavnou formou – Texas Scramble dvojčlenných tímov. Turnaje možno hrať jednorázovo alebo aj ako dlhodobú súťaž. Turnaje budú prebiehať počas celej golfovej sezóny.

 

Podmienky účasti:

Do súťaže sa môžu zapojiť všetci hráči s amatérskym štatútom, akými sú členovia národných golfových asociácií s platným členstvom pre rok 2015. Hendikepový limit nie je pre tento turnaj určený, čím umožňuje hru všetkým herným úrovniam vrátane EGA HCP: (0 - 36) ako aj hráčom s klubovým HCP (37 - 54). Pre vyhodnocovanie turnaja, bude hráčovi s HCP 37 - 54 priradený HCP 36. Hráčom s neaktívnym HCP sa ich HCP upraví o ¼ HCP evidovanom na serveri SKGA.

 

Prihlásenie:

Prostredníctvom servera www.skga.sk, osobne alebo telefonicky na recepcii GCCBB: 02/45994221 alebo na recepcii EGPC: 0911-243-101.

 

Kategórie a spôsob hry:

Súťaž sa hrá ako tímová súťaž, pričom 1 tím sú dvaja hráči. Hráči sa dohodnú individuálne a vždy sa prihlasujú ako 2-členný tím na jednotlivé vypísané súťaže. Z hľadiska vyhodnotenia dlhodobej súťaže nie je nutné na ďalšom turnaji hrať s tým istým partnerom, nakoľko sa body umiestnenia prideľujú každému účastníkovi v tíme samostatne. Súťaž sa hrá formou Texas Scramble na rany netto, čo znamená, že obaja hráči odpaľujú z toho istého miesta a potom sa spoločne rozhodnú, ktorú loptu ponechávajú v hre. Zo zvoleného miesta opäť odpaľujú obaja a takto pokračujú (od odpaliska) až do jamky. Hrá sa v dvoch kategóriách: 1. Hlavná kategória – Texas Scramble dvojíc na rany netto (ocenené 1.- 3.miesto);  2. Osobitná kategória Texas Scramble dvojíc na rany brutto (ocenené 1.miesto).

 

Vyhodnotenie turnaja:

Turnaje sú individuálne podľa výsledkov Texas Scramble na rany netto. HCP dvojice sa vyráta ako súčet 2/3 nižšieho a 1/3 vyššieho HCP. Hráči s klubovým 37-54 budú mať pre vyhodnotenie zarátaný HCP 36. Hráčom s neaktívnym HCP sa ich HCP upraví o ¼ HCP evidovanom na serveri SKGA. Každý turnaj bude vyhodnotený individuálne – ocenené budú prvé tri miesta (pri počte aspoň 10 tímov), prvé miesto pri počte 5-9 zúčastnených tímov. Minimálny počet pre otvorenie turnaja je 5 tímov (5x2). V každom kole sú taktiež vyhlásené osobitné súťaže: 1.Nearest to Pin (spoločná kategória), 2.Longest Drive (muži, ženy), 3.Best Style Woman Golfer (ženy).

 

Dlhodobá súťaž:

Z hľadiska vyhodnotenia dlhodobej súťaže nieje nutné hrať s tým istým partnerom, nakoľko body za umiestnenie sa prideľujú každému hráčovi individuálne v tíme. Dôraz sa kladie na konečné poradie, keďže na každý turnaj (účasť 5-15 dvojčlenných tímov) sa prideľuje pre víťazné pozície 1 až 10 bodov, podľa poradia, v zmysle tabuľky bodovania (v prílohe).

 

Súťaže budú organizované počas celej sezóny, pričom body sa pripisujú konkrétnym hráčom z dôvodu aby hráč mohol ďalšie kolo odohrať aj s iným partnerom v tíme. Dlhodobá súťaž bude vyhodnotená na finále Tour, 26.09.2015. Hráčovi sa zráta do konečného súčtu 5 najlepších výsledkov zo všetkých súťažných kôl. Poradie sa bude zverejňovať na webovej stránke www.golf.sk

 

Slávnostné finále (26.09.2015 – BLACK RIVER GOLF RESORT v Bernolákove):

Na finále má prvých 40 dvojíc (z hľadiska dosiahnutých výsledkov v predchádzajúcich 6-tich kolách) garantovanú účasť.

 

Formát finálového kola:

Na finálový turnaj sa môžu súťažiaci prihlásiť do dvoch kategórií:

             1. Park – bodovanie podľa tabuľky (+50% bodov naviac)

             2. Black River  bodovanie podľa tabuľky (+100% bodov naviac)

Po vyhodnotení finálového turnaja sa vyhodnotí dlhodobá súťaž pre 1. – 5. miesto jednotlivcov. Organizátori pripravili veľmi hodnotné ceny, ktoré zverejnia počas súťaže kvalifikácie.

Nakoľko z predošlého ročníka Tour sa preukázalo, že víťazmi celej Tour sa stali predovšetkým manželské, resp. rodinné páry, hlavnou cenou jednotlivých kôl bude bezplatné užívanie automobilu v období medzi jednotlivými kolami dlhodobej súťaže s tým, že celkový víťaz bude mať právo užívania automobilu do 31.10.2015. Automobil, ktorý používa víťazná dvojica je nutné vrátiť v takom stave (čistota, palivo...), v akom bol prevzatý.

 

Rovnaký výsledok tímov:

Pri rovnakom počte rán u jednotlivých tímov sa rozhoduje podľa nasledovných pravidiel:

1.    rany brutto na posledných 9, 6 a 3 jamkách,

2.    uprednostňuje sa tím s nižším HCP,

3.    vek hráčov (súčet; vyšší vek vyhráva poradie).

 Pre konečné poradie jednotlivcov pri dlhodobej súťaži rozhoduje:

1.    najvyšší počet dosiahnutých bodov po sčítaní max 5-tich najlepších bodových výsledkov,

2.    počet odohraných turnajov (vyšší počet vyhráva poradie),

3.    vek hráča (súčet; vyšší vek vyhráva poradie).

 

Odpaliská ihriska Black River:

MUŽI: Biele - HCP 0-4,9; Žlté - 5-12,9; Modré - 13-24,9; Zelené - 25-36; Červené – 36,1-54.

ŽENY: Modré - 0-18,4; Zelené - 18,5-28; Červené - 28,1-54.

MUŽI SENIORI: Modré - 0-30; Zelené - 30,1-40; Červené - 40,1-54.

ŽENY SENIORI: Zelené - 0-32; Červené – 32,1-54.

Odpaliská ihriska Park, White a Public + Pine:

MUŽI: Žlté

ŽENY a JUNIORI do 12r.: Červené

 

Kategórie:

Vzhľadom na HAPPY turnaj sa bude súťažiť v jednej hlavnej kategórii na rany netto a jednej osobitnej kategórii na rany brutto, kde bude ocenené iba 1.miesto. Víťaz hlavnej kategórie nemôže dostať ceny 1.miesta v kategórii brutto.

 

Spôsob štartu:

Jednotlivé súťažné kolá, ako aj finále sa budú štartovať kanón štartom s nasadením dvojíc podľa štartovacej listiny.                                   

 

Ceny pre účastníkov turnaja:

Každý účastník, ktorý sa zúčastní aj vyhodnotenia súťažného kola obdrží pri odovzdávaní cien osobitný darček – exkluzívne balený set pív. (Nárok na set pív nevzniká účastníkovi turnaja automaticky zaplatením štartovného.)

 

Ceny pre víťazov jednotlivých súťažných kôl pre každého člena dvojice:

1. cena Netto  - Vecné ceny od partnerov.

                        - Zahraničné fee

                        - Víno

                        - Darčekové balenie piva

2. cena Netto  - Vecné ceny od partnerov.

                        - Zahraničné fee

                        - Víno

                        - Darčekové balenie piva

3. cena Netto  - Víno

                        - Darčekové balenie piva

1. cena Brutto  - Vecné ceny od partnerov.

                        - Víno

                        - Darčekové balenie piva

 

Technické ustanovenia:

Hrá sa podľa Pravidiel golfu a súťažného poriadku SKGA platného pre rok 2015 a miestnych pravidiel klubu.

Zloženie flajtov a nasadenie hráčov do štartovacej listiny určí zástupca usporiadateľa. Dvojice sa prihlasujú podľa vlastného výberu.

Súťažný výbor si vyhradzuje právo na úpravu systému bodovania a organizácie súťaže podľa počtu prihlásených hráčov, ako i právo operatívne meniť a dopĺňať propozície podľa aktuálnych podmienok.

 

Občerstvenie:

Hráči dostanú pri registrácii minerálnu vodu a bagetu.

 

Hráči obdržia po hre (viď ceny pre účastníkov):

Po hre dostanú hráči obed (polievka, hlavné jedlo, dezert).

K dispozícii bude nápojový pult s produktmi: víno, pivo, minerálka.

 

Poplatky pre hráča:

Hráč je povinný sa pred štartom registrovať zaplatením poplatku green fee (GF) a štartovného.

 

Green fee:

Dlhodobý člen GCCBB, členstvá Rezort GCCBB, Black River, Gold Plus, Gold, Silver – green fee na ihrisku Black River v rámci súťaže neplatia.

Dlhodobý člen GCCBB, členstvá Rezort GCCBB, Park, Gold Plus, Gold – green fee na ihrisku Park v rámci súťaže neplatia.

Dlhodobý člen EGPC, členstvá Rezort EGPC, White, Gold Plus, Gold, Silver – GF na ihrisku White v rámci súťaže neplatia.

Dlhodobý člen EGPC, členstvá Rezort EGPC, Gold Plus, Gold – green fee na ihrisku Public + Pine v rámci súťaže neplatia. Členstvo Public – platí len 9 jamiek ihriska PINE.

Pri iných členstvách, alebo nečlenoch klubu platí pre green fee 40% zľava zo základného fee (alebo príslušná členská zľava).

 

Štartovné:

Pre kvalifikačný turnaj je stanovené štartovné 18 €, juniori od 10 do 18 rokov - 10 €.

Pre finále je stanovené štartovné 20 €.

 

Súťažný výbor:

T. Dorňák, B. Beňuch, P. Hanzel, M. Velecký.

 

Kontakt:

Recepcia GCCBB, Bernolákovo

Kaštieľ 5, 900 27  Bernolákovo

e-mail: club.bernolákovo@golf.sk

tel.č.: 02/4599-4221

 

Recepcia EGPC, Malacky

Továrenská ul. č. 5486, 901 01  Malacky

e-mail: club.malacky@golf.sk

tel.č.: 0911-243-101

 

Marketingové oddelenie

Bohuslav Beňuch

e-mail: marketing@golf.skinfos@golf.sk

tel.č.: 0903-558-555

 

PARTNERI BLACK & WHITE – LA FEMME HAPPY TOUR 2015

Generálny partner: STAR PRODUCTION

Hlavní partneri: LA FEMME, BLACK & WHITE GOLF RESORT BRATISLAVA

Mediálni partneri: SLOVENKA, METROPOLA, ZDRAVIE RODINY, ZENSKYWEB.SK