WHITE EUROVALLEY GOLF RESORT

 

1. Priemyselná zóna Eurovalley 

Rezort je situovaný ako zóna „D“ v rámci rozsiahleho developerského projektu rozvoja priemyselnej zóny EUROVALLEY ZÁHORIE v katastrálnych územiach obce Plavecký Štvrtok a mesta Malacky v rozsahu cca 600 Ha (zóny A, B, C, D, E), ktorú developuje spoločnosť EUROVALLEY, akciová spoločnosť so sídlom v Malackách. Podrobnejšie údaje o tomto projekte, ktorý je v pokročilom štádiu realizácie môžete získať TU.

 

2. Ideálna poloha a podmienky pre golfový rezort

„Golfovú ideálnosť“ predurčujú predovšetkým nasledovné skutočnosti:

a) Dobrá vzdialenosť od Bratislavy

Lokalita o výmere 90 ha sa nachádza medzi Plaveckým Štvrtkom a Malackami, povedľa diaľnice D2 a je vzdialená od križovatky Patrónka 26 km, od križovatky LOZORNO na D2 cca 7-8 km. Časová dostupnosť z centra Bratislavy, po diaľnici, je cca 20-25 minút.

b) Technická infraštruktúra

Všetky druhy technickej infraštruktúry sa nachádzajú v dotyku areálu, v dostatočných kapacitách, čo predurčuje možnosti rozvoja celého rezortu.

c) Prírodné prostredie

Hádam každý iste pozná malebné prostredie prevažne borovicových lesov na viatych pieskoch, ktoré v kombinácii s novými vodnými plochami dokážu vytvoriť čarokrásny „Golfový biotop“ na pieskových dunách. Ihrisko je doslova „vtesané“ do 80-100 ročného lesa, ktorý bol vďaka všetkým okolnostiam práve v rubnom veku a bolo ho možné podľa potreby golfu ľubovoľne vyťažiť v rámci mimoriadneho ťažobného plánu. Nádherné jedince 200-ročných dubov sa stali súčasťou herných prekážok.

d) Centrum priemyselnej zóny a okolité aktivity

Súčasne realizovaná priemyselná zóna EUROVALLEY predurčuje svojimi budúcimi potrebami práve životaschopnosť tohto neobvyklého miesta, pričom na golfové centrum sa objektívne nabaľujú v synergickom efekte doplňujúce aktivity, ako sú rôzne formy rodinného a rekreačného bývania, výstavba 150-lôžkového hotela so zázemím (realizácia 2010) a aktivity wellnes centra. Na lokalite, v tesnom dotyku, sa nachádza hydrogeologicky preskúmaný geotermálny vrt, kde v hĺbke 3000 m je voda silno solanková, až 120 g/l, ktorá má koncentrácie draselných a sodíkových solí porovnateľné s vodami Mŕtveho mora a pri svojej teplote až 110°C má významný potenciál pre realizáciu geotermálneho komplexu a Aqua parku.

e) Podmienky pre výstavbu verzus miestne zdroje

Pri výstavbe rezortu Black River bola pre výstavbu prínosná kvalitná ornica a ťažba štrku s triedením frakcií, v tomto prípade bolo možné s minimálnymi nákladmi získať na mieste to, čo vždy vytvára najväčšie náklady – piesky. Naviac bolo možné na lokalite ťažiť kvalitnú rašelinu, čím bol problém chýbajúcej ornice vyriešený.  Čo je ale pre rast trávy najdôležitejšie, je chemické zloženie pôdnych častíc a celkového substrátu (piesok + rašelina).
Podľa výsledkov chemických laboratórnych testov (Harris Laboratories, USA), je hodnota buffer pH 6,9 – 7,4. Pri tom všetkom i spodná voda vie potešiť svojou optimálnou hĺbkou 1 – 3 m (podľa terénu), čo sú pre tvorbu jazernej sústavy optimálne podmienky.

 

3. Ciele dobudovania rezortu

Po slávnostnom otvorení 27. jamkového golfového ihriska a jeho uvedenia do bežnej prevádzky pre golfovú verejnosť 18. júla 2009, bude rezort dokončený podľa nasledovného investičného zámeru:

A –   Výstavba polyfunkčného komplexu vrátané všetkých štandardných služieb na mieste centrálneho priestoru golfového areálu

  • Panoramatický golfový klub
  • Hotelový komplex (cca 80 lôžok)

B –  Výstavba rôznorodých foriem  prechodného a trvalého rekreačného bývania v bezprostrednej blízkosti – dotyku golfového areálu

C –  Výstavba hotelového komplexu (150 lôžok) vrátane Wellness centra pri hlavnom vstupe do areálu

D –  Výstavba AQUA PARKU v tesnej nadväznosti na golfový areál, ktorý zhodnotí existujúci geotermálny vrt s vodou o teplote 110°C v hĺbke 3000 m. Táto investícia bude na seba viazať príslušné ubytovacie a vybavenostné služby vrátane komplexného rozvoja sociálnej a technickej infraštruktúry.