I. Celková koncepcia a ciele budúceho rezortu BLACK RIVER

 

 

Cieľ projektu

Cieľom podnikateľského projektu je vybudovanie polyfunkčného komplexného satelitu hlavného mesta SR Bratislavy vrátane reprezentačného Informačného a spoločenského centra pre domáce a zahraničné obchodné aktivity s funkciami, ktoré sú pre to nevyhnutné, a to od kongresových, businesscentra, cez ubytovacie, stravovacie, komplexný informačný servis až po aktivity vysokoštandardného relaxu a oddychu vybudovaním golfového areálu, vrátane wellness centra. 

Projekt rieši rozvoj bývania netradičnou formou v exkluzívnej lokalite „Panské lúky“, ktoré lemuje rieka „Čierna voda“ v ekologickom parkovom prostredí v tesnom dotyku golfových dráh. Celkový projekt rieši výstavbu rôznorodých foriem trvalého a prechodného ubytovania v rodinných domoch a polyfunkčných bytových domoch s občianskou vybavenosťou vrátane cudzojazyčnej školy formou lýcea a príslušnou technickou infraštruktúrou.

Jedná sa o projekt „Bezpečného mestečka“, ako nový typ komplexného satelitu Hlavného mesta SR Bratislavy. Ide o štandardný rezort konvenčne realizovaný v zahraničí.

 

Obsah projektu

Polyfunkčný rezort BLACK RIVER sa nachádza v katastri obce Bernolákovo v lokalite historického areálu s dominantou barokového kaštieľa, anglického parku a Panských lúk na ploche 100 Ha územia. Areál je vzdialený iba 5 km od Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré vzhľadom na politické postavenie a výhodnú geografickú polohu sa stáva medzinárodným centrom s výraznými výsledkami v obchodnom, finančnom a spoločenskom živote. Viedeň – hlavné mesto Rakúska je od areálu vzdialené cca 75 km.

Rezort BLACK RIVER je vecne a prevádzkovo členený na 3 samostatné časti:

 • HLAVNÉ SPOLOČENSKÉ CENTRUM (vstupný areál kaštieľa)
 • POLYFUNKČNÉ SEKTORY BLACK RIVER
 • GOLFOVÝ AREÁL

Obsahom polyfunkčného rezortu BLACK RIVER sú:

 

a) OBHODNO – KOMERČNÉ AKTIVITY

vybudovanie

 • informačného centra,
 • bussines klubu (integrovaný na golfový klub), 
 • kongresového centra v štýle historickej budovy, 
 • doplnkových zariadení obchodných a bankových služieb. 

 

b) UBYTOVACIE A REŠTAURAČNÉ SLUŽBY

 • rekonštrukcia  - kaštieľa na HOTEL kategórie A**** (70 lôžok)
 • historickej budovy - bývalej koniarne na HOTEL kategórie B*** (150 lôžok)
 • vybudovanie  -  apartmánov a golfových chát
 • GOLF HOTEL KAT. A**** (200 lôžok) pri ihrisku BLACK RIVER

 

c) BÝVANIE

vybudovanie rôznych foriem bývania:

SEKTOR I. - rôznorodá skladba bývania vo viacpodlažných polyfunkčných domoch
SEKTOR II. - apartmánové a rodinné bývanie
VYBAVENOSŤ - obchody, služby, cudzojazyčná škola, športové plochy, čerpacia stanica PHM a príslušná technická vybavenosť

 

d) ŠPORTOVO – REKREAČNÉ AKTIVITY

 • vybudovanie -  18-jamkového golfového ihriska
 • bazénového komplexu v historickom areáli, 
 • streleckého klubu, bowling klubu, zariadení pre kone, rybolov, člnkovanie a pod.,
 • tenisová akadémia
 • bazénový areál v lokalite Panská Lúka
 • wellness komplex

 

e) KULTÚRNO – SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

vybudovanie

 • golfového klubu, 
 • zábavných klubov (disco, video, nočný klub) 

 

f) PREDŠKOLSKÉ A ŠKOLSKÉ AKTIVITY

vybudovanie areálu komplexnej školskej starostlivosti pre stupne:

 • základný 1-6, 
 • stredný 7-12, 

vzdelávanie sa predpokladá uskutočňovať vo forme lýcea v 2-och sektoroch a to:

 • nemeckom a
 • anglickom.

 

II. Základné marketingové východiská rozvoja rezortu určeného pre zahraničných návštevníkov

 

Špecifikácia pozitívne pôsobiacich aspektov na plánovaný rozvoj polyfunkčného rezortu je nasledovná:

 • optimálna lokalizácia v tesnom dotyku hlavného mesta SR Bratislava zabezpečuje ideálny prístup návštevníkov najmä zo zahraničia, ktorí spájajú aktivity golfu ako dôležitú sekundárnu aktivitu s primárnymi dôvodmi návštevy hlavného mesta
 • Veľmi dobrá geografická poloha
 • vzdialenosť z centra hlavného mesta Bratislavy (po radiále z Nám. SNP) 15-16 km 
 • dostupnosť z centra po diaľnici D1 je cca 20 min.
 • dobrý prístup zo všetkých smerov
 • blízkosť medzinárodného letiska (cca 3-4 km po komunikácii) 
 • časová vzdialenosť z Viedne je cca 1 hod po diaľnici
 • Dunajský prístav – TRAVEL AGENCY aktivity
 • EXLUZIVITA v Bratislavskom regióne 

 

Bezkonkurenčná ponuka golfových aktivít v spojenom rezorte Black and White, 55 grínov v hlavnom meste SR.

Historický kontext rezortu Black River

 • významné kultúrno – spoločenské centrum z hľadiska histórie
 • národná kultúrna pamiatka postavená v r. 1722
 • atraktívny prírodný kontext miesta
 • výnimočné miesto flóry a fauny v blízkosti Bratislavy
 • nádherný historický park s 200 ročnými stromami
 • revitalizácia rieky Čierna Voda
 • vytvorenie novej krajiny výstavbou ihriska Black River s prevýšením 10-12 m
 • vytvorenie novej jazernej sústavy (14 jazier) 

 

KATEGÓRIA tzv. DESIGN-ovaných golfových ihrísk

 • netradičný a nekonvenčný design 4-tej generácie 
 • vysoká náročnosť designu (súvisí s vysokými nákladmi investície), súvisí s vysoko estetickým landscaping-om

 

JEDINEČNOSŤ – VÝNIMOČNOSŤ V CELOSVETOVOM KOTEXTE – najnáročnejšie ihrisko v Európe

 • Course rating 79,5
 • Slope rating 155

Predstavuje skutočnú športovú výzvu pre náročných golfistov.

 

VÝZVA PRE AMATÉRSKU I PROFESIONÁLNU GOLFOVÚ VEREJNOSŤ

 • ihrisko Black River ponúka niečo, čo je špeciálne a neobvyklé – čo rozhodne mení zaužívané konvencie golfovej verejnosti, čím sa postupne stáva turistickým magnetom pre zahraničných návštevníkov
 • rezort má normovú a designovú potenciu stať sa neobvyklým a známym v celosvetovom kontexte

Neobyčajnosť golfového rezortu BLACK RIVER a tzv. Genius loci historického miesta, sa postupne stávajú magnetom pre návštevníkov rezortu.
Pre náročné a neobyčajné ihriská platí: "Hráči z celého sveta sa stavajú do radu, aby tieto náročné a vyzývavé ihriská mohli zahrať, neexistuje jamka, ktorá by pre golfistu bola príliš divná, alebo príliš náročná. Čím je ťažšie ihrisko, tým viac vyzýva hráča, aby sa ho pokúsil pokoriť. Každý dobrý hráč Vám povie, že čím obtiažnejšie sú podmienky, tým viac uspokojujúcejšia je kvalitne zahraná rana.“