DSC04693.jpg
 

Architektúra Kaštieľa

     Kaštieľ v Bernolákove je na okraji obce na miernom návrší. Je to jednoposchodová budova stavaná v podobe písmena U, s troma poschodovými krídlami s terasou a vstupom v hlavnej osi. Stredne krídlo je v dvornej časti najbohatšie riešené. Mierne vystupujúci rizalit je vertikálne členený v celej výške fasády polostĺpmi s korintskou hlavicou a celú fasádu ukončuje balustráda. Na balustráde sú na podstavci v strede dve malé kamenné plastiky, na okrajoch sú kamenné vázy. Rytmus a pohyb fasády nadväzuje na ukončenie múru – balustrádu, vytvárajúc tak harmonický celok, ktorý má vlastne upozorniť diváka, že stojí pred hlavnou časťou kaštieľa. Tento účinok je zdôraznený aj vežou, ktorá na rozdiel od predchádzajúcich renesančných kaštieľov nemá funkciu úžitkovú, ale architektonickú tým, že zdôrazňuje vstupný os kaštieľa. Veža je oválna vertikálne členené pilastrami dolu a vybehajúcimi volutami a ukončená kupolou.

     Okná tohto stredného krídla sú na poschodí bohatšie riešené o niektoré dekoratívne prvky v parapete, ale najmä v supraporte, kde okrem nedokončenej rímsy, ktorá sa v strede vtáča do volút, sú mušle a štylizované rastlinné úponky. Vstupný portál má bohato profilované segmentovo ukončené ostenie, dva vedľa seba stojace pilastre s iónskymi hlavicami, nad ktorými je rímsa v strede segmentovo vyklenutá. Okno nad portálom je oveľa väčšie ako ostatné okná, má bohato zvlnenú šambránu, po stranách združené pilastre korintskou hlavicou. Nad oknom je malá rímsa s náznakom neukončeného segmentového tympanonu s kamennou kartušou, v ktorej je meno majiteľa kaštieľa a rok, keď bola stavba kaštieľa dokončená.

     Dve bočné krídla dvornej časti sú jednoduchšie. Prízemie na oboch stranách je rustikované. Okná v prízemí sú štvorcové, na poschodí obdĺžnikové s kamennou ušatcovou šambránou. Tvary nadokenných ríms na poschodí sa striedajú (rímsy polkruhovo vyklenuté s rímsami v tvare oslieho chrbta). Bočné vstupné portály sa podobajú hlavnému portálu. Postranné pilastre s iónskou hlavicou sú však postavené koso a medzi nimi nad segmentom je rokajový štylizovaný úponkový ornament. Bočné krídla majú manzardovú strechu s vikiermi s kamenným polkruhovo ukončeným ostením a nadokennou rímsou v strede stočenou do voluty.   

     V priečelí bočných krídiel sú štvorhranné trojposchodové veže s kordónovými rímsami. Nárožie je členené pilastrami s rímsovou hlavicou. Okná druhého poschodia sú také isté ako okná manzardovej časti kaštieľa. Na treťom poschodí malé poschodí sú malé oválne okienka so šambránou so štyrmi klenákmi.

     Cour d´honneur tvoria tri krídla a na štvrtej strane je uzavretý jednoduchou prízemnou stavbou, ktorá spája veže bočných krídiel. Jej vstupný portál tvorí jednoduchý obdĺžnikový výrez v hornej časti s kamennými volutami a po boku s pilastrami.

     Priečelie do parku je oveľa bohatšie riešené ako na bočných krídlach, ktoré majú v prízemí horizontálnu rustiku a na poschodí sú vertikálne členené združenými lizénami. Na oknách vonkajšej časti sú v prízemí železné barokové mreže s rokajovými motívmi. Hlavná fasáda je v strede zdôraznená mierne vystupujúcim rizalitom vyšším asi pol poschodia ako ostatná časť fasády.

      Okná sú v rytme 2-2-3-2-2, v prízemí obdĺžníkové, na poschodí také isté ako v dvornej časti. Stredný rizalit hlavnej fasády má pásovú horizontálnu rustiku, v strede vstupný portál členený predstavenými stĺpmi a koso postavenými pilastrami s iónskou hlavicou a veľmi vystupujúcou rímsou. Kordónová rímsa delí celú fasádu. Nad troma oknami rizalitu sú malé oválne okienka s jemne profilovanou šambránou a klenákom. Strecha je manzardová ako dvornej časti, okrem stredného rizalitu, ktorý vyčnieva nad strechou, ale má aj manzardovú strechu s troma vikierovými oknami.

     Miestnosti kaštieľa majú v prízemí valené klenby s lunetami alebo krížové klenby. Na prvom poschodí sú rovné stropy v niektorých miestnostiach so štylizovaným štukovým rokajovým ornamentom. Miestnosti v manzardovej časti sú všetky plochostropé. Slávnostná miestnosť je dnes plochostropá s oknami do parku