Ročná permanentka - Ihrisko Eurovalley 


Permanentka zahŕňa nasledovné výhody:

  • Ročná permanentka platná 12 mesiacov od dátumu zakúpenia
  • Bezplatná hra 1x18 jamiek/ deň na footgolfovom ihrisku Eurovalley v Malackách. 
  • Táto permanentka bude vystavená na meno a umožňuje držiteľovi hrať na ihrisku jednú hru denne (18 jamiek).
  • Permanentka je neprenosná.
  • V prípade záujmu je možné, aby hral držiteľ permanentky druhú hru v daný deň. Takáto následujúca hra bude s 50% zľavou s klasickej cenníkovej sumy za jednú hru s podmienkou, že hráč musí pred následujúcou hrou prísť na recepciu klubu uhradiť túto hru a musí si vyžiadať teetime. Ak tak neurobí, má sa za to, že hráč vedome hrubo porušil podmienky hry na Ihrisku Eurovalley a bude následne z areálu vylúčený.

 

Cena:   565 EUR/ do 16r. 285 EUR