10 vstupová permanentka - Ihrisko Eurovalley


Permanentka zahŕňa nasledovné výhody:

  • Vstupová permanentka platná 12 mesiacov od dátumu zakúpenia
  • 10 bezplatných vstupov na footgolfovom ihrisku Eurovalley v Malackách. 
  • Táto permanentka je vystavená na meno a je neprenosná. Na túto permanentku môže hrať iba hráč napísaný na permanentke.
  • Permanentka bude založená v zozname na recepcii klubu v Malackách. 
  • Ak sa hráč využívajúci permanentku rozhodne hrať po nahlásenej hre ďaľšiu hru, musí túto hru pred jej začatím nahlásiť na recepcii a vyžiadať si teetime. Tieto povinné úkony môže hráč vykonať aj telefonicky priamo z ihriska. Teetime mu však nemusí byť z hľadiska vyťaženosti ihriska umožnení. V prípade telefonického objednania teetime-u priamo z ihriska pred druhou hrou je hráč povinný prísť po dokončení hry podpísať túto hru na svoju permanentku. Ak tak neurobí,  má sa za to, že hráč vedome hrubo porušil podmienky hry na ihrisku a následne mu bude z permanentky odpísaný 1 dodatočný vstup.

 

 

Cena:   140 EUR