GOLF PRE VŠETKÝCH

 

27. jamkový golfový rezort - Jedná sa o veľmi kompaktne poňatý celok v nádhernom prírodnom prostredí. Vybavenostné centrum golfového areálu sa nachádza v úplnom ťažisku golfového areálu - predstavuje srdce golfového organizmu pričom ho v tesnom dotyku obkolesujú nasledovné zóny:

 

1. Ihrisko PUBLIC (9 jamiek)

 • má dĺžku 2 800 m, par. 36, SR: 137 CR: 71,6

PUBLIC bude slúžiť pre potreby menej zdatných golfistov (HCP 25 – 54), bude prevádzkované samostatne, vrátane osobitných HCP turnajov.
Na ihrisku PUBLIC sa budú realizovať aj všetky aktivity POWER PLAY golfu, nakoľko jeho gríny boli špeciálne dizajnované, aby umožňovali hru aj pre tento perspektívny druh golfu. Charakter ihriska je veľmi mierne zvlnený lesný links s prevýšením do 5m. Gríny sú veľkosťou vysoko nadštandardné o rozlohe 700 – 800m2.

 

2. Ihrisko WHITE (18 jamiek) pozostáva z nasledovných sektorov:

 • SAND (9 jamiek) dĺžka 3095 m, par. 37, SR: 155 CR: 73,9
 • PINE   (9 jamiek) dĺžka 3308 m, par. 38, SR: 149 CR: 77

 

Kombinácia deviatok Sand a Pine sa nazýva WHITE (18 jamiek), 6.406 m, SR: 153 CR: 75,4

Ihrisko WHITE predstavuje s čiastočne zväčšenými dimenziami (dĺžka a šírka dráh) oproti Public štandardné golfové ihrisko pomerne značnej dĺžky s viac ako 6 400 m, par. 75 strednej náročnosti a v kategóriách typov ihrisko predstavuje zvlnený lesný links s prevýšením až do 15 m medzi najnižším a najvyššie položeným miestom pre hru. Súčasťou herných plôch je aj segmentovaná jazerná sústava 5-tich jazier s výmerou cca 4 Ha.
Charakteristickým prvkom celého rezortu sú rozsiahle bunkre s bielym pieskom, ktorý sa ťažil priamo na mieste pri hĺbení jazernej sústavy.

Napriek skutočnosti, že prevažne budú prevádzkované budú najmä ihriská Public a White, je samozrejmé, že znormované sú tri riadne 18 – jamkové ihriská (kombinácie troch 9 jamkových sektorov), ktoré budú využívané podľa požiadavok záujemcov a organizátorov športových súťaží.

Parkovacie kapacity 125 miest, sú priamo pred golfovým domov a budúcim šport – hotelom, ktoré budú umiestnené dominantne na najvyššom mieste cca 10 m nad okolitým terénom. Z tejto polohy je panoramatický výhľad na celý areál.

Vzhľadom na lokalizáciu centra, je možné dosiahnuť optimálnu koncepciu súhry všetkých nástupných  (1. odpaliská) a končiacich (9. gríny) objektov ihriska. Jednotlivé golfové sektory a golfová akadémia bezprostredne obkolesujú golfové centrum. Jedná sa o ideálnu funkčno-prevádzkovú schému, ktorá umožní návštevníkovi dobre sa orientovať a dosiahnuť svoj cieľ pri minimálnom prekonávaní (zbytočných) vzdialeností. VŠETKO JE BLÍZKO A NA DOSAH!

Gríny ihriska WHITE sú koncipované značne veľkoryso (700 – 1000 m2) a s malými výnimkami
(nájde sa aj jedna sestra povestnej 8-ky z Black River-u) sú tvarované štandardne.

Každá dráha má 4 odpaliská, ktoré sú štandardne normované. Takmer 90% dráh je lemovaných lesným porastom, pričom na mnohých miestach ráf predstavuje pieskové duny. Celkovo „Landscaping“ možno označiť za pretvorenú lesnú krajinu s čiastočnými parkovými úpravami doplnenú sústavou vodných plôch o rozlohe cca 4 Ha.

 

3. Golfová akadémia 

 • 300 m drivning range s obojstrannou prevádzkou so 7-mymi cieľovými grínmi
 • 2 gríny pre chipping
 • 2 gríny pre putting
 • cvičné piesky pre nácvik krátkych (grín) a dlhých úderov (fervejové piesky)
 • špeciálne štúdio golfovej akadémie vrátane krytých odpalísk

Vybavenosť rezortu

V rámci rezortu sú poskytované štandardné služby nasledovného charakteru.

 • klubový dom so sociálnym zázemím
 • reštaurácia s kapacitou 40 osôb (interiér) a 80 osôb (exteriér)
 • komplexné služby požičovne športových potrieb
 • PRO SHOP
 • komplexné služby golfovej akadémie

White Eurovalley vs. Black River

 

Na rozdiel od ihriska Black River, ktoré je svojou športovou náročnosťou určené predovšetkým lepším hráčom (HCP do 30) pričom s obľubou ho vyhľadávajú najmä zahraniční hráči. Rezort WHITE EUROVALLEY GOLF PARK je určený z hľadiska športovej náročnosti pre širokú výkonnostnú kategóriu, pričom sú vytvorené podmienky od začínajúcich hráčov (Public) až po kategóriu hráčov vyššej výkonnosti. 

Okrem širokopásmového spektra náročnosti je na mieste vyzdvihnúť najdôležitejší aspekt imidžu tohto rezortu a to atraktívny kontext prírodného prostredia, ktorý vyplýva z nasledovných skutočností:

 

1.) GOLF ako prechádzka v lese

  Pôvodne sa v priestore realizácie cca 90% plochy nachádzal cca 80-ročný les s prevažne borovicovým porastom, ktorý bol určený na hospodársku ťažbu v rámci lesohospodárskych plánov.
  Realizovať ihrisko v takomto prostredí umožnilo cieleným výrubom nielenže zachrániť cca 25% porastov, ale najmä dosiahnuť vysokoúčinný krajinársky efekt, keď dráhy boli doslova vytesané do vzrastlého lesa, čo vytvára pocit, akoby tu bol golf už veľmi dlho. 
  Hra predstavuje skutočne nezabudnuteľnú prechádzku lesnou krajinou.

   

   B.) Piesok, voda a borovice – nezvyčajný Európsky biotop 

   Je veľmi málo golfových rezortov, kde prírodné danosti dokážu vytvoriť takú vhodnú symbiózu krajinných prvkov, naviac v kombinácii so spodnou vodou (vhodnou pre jazerné sústavy) , ktorá je pre golf ideálna. Záhorie nepredstavuje iba Európsky krajinný unikát, ale dá sa považovať aj za unikátne prostredie pre Landscaping „golfovej prírody“, ktorý je skutočne neopakovateľný.

    

   C.) WHITE – nie je iba názov, je to realita

    V rezorte golfu, kde dominuje vždy zeleň trávnatých plôch, si svoju sekundárnu prioritu vydobila biela farba atraktívnych pieskov, ktoré Vás neustále sprevádzajú na púti lesnými zákutiami a občas Vám aj dávajú i keď príjemné, no jednak predsa len fiktívne pocity cudzokrajnej exotiky. Čierne borovice zdanlivo vyrastené na neobvykle bielych pieskoch pripomínajú exotické palmy a spolu s mnohými jazerami, Vás unášajú myšlienkami niekde úplne inde...niekde, kde ste kedysi dovolenkovali. Akoby ste ani neboli doma na Slovensku.

     

    Charakter prírody a jej symbiózy s golfom, to je v útulnom rezorte WHITE, lesný nerozťahaný golfový interiér, ktorý Vám ponúka skutočne dokonalý RELAX a to so všetkým, čo s tým súvisí. A pre tých, čo im Black River naháňa strach (myslíme iba tých, čo ho skutočne aj hrali), najpodstatnejšia informácia je tá, že ihriská PUBLIC a WHITE dopĺňajú chýbajúce spektrum náročnosti medzi pohodovým PARK-om a športovou výzvou BLACK RIVER v Bernolákove v rámci ponuky spojeného rezortu Black and White.