CHARAKTERISTIKY IHRISKA BLACK RIVER

 

a.) Kategória design-ové ihriská

Ihrisko patrí do kategórie tzv. Design -ových ihrísk s tým, že typy design-u je atypický a netradičný, nakoľko jednak boli klasické šejpovacie stroje (buldozéri) nahradené modernými výkonnými bagrami, ktorých šejpovacie možnosti sú takmer neobmedzené, pričom z hľadiska samostatného designu bola snaha autorov o dosiahnutie harmónie medzi výtvarnou geometriou a prírodnou náhodilosťou. Ihrisko s 18. jamkami má par 73 a z bielych odpalísk má dĺžku 6483 m. Jeho charakteristickými črtami je historické prostredie s dvestoročnými stromami a ďalšími prírodnými krásami, ktoré spoločne s architektonickými prvkami tvarujú zaujímavé a nevšedné herné prvky. Hráč musí zvládnuť a uplatniť širokú škálu golfových úderov. Black River ihrisko je iné, ako bývajú poväčinou monoprírodné konvenčné ihriská. Ihrisko stojí v rôznorodých prírodných prostrediach, tak aby striedanie obrazov jednotlivých prostredí vyvolávalo pocit neustálych zmien, čoho dôkazom je Historický park s atraktívnymi parkovými úpravami, horské prostredie s prevýšením cca 30 m, prostredie budúceho vybavenostno - rekreačného rezortu, vodná krajina - významná prezentácia vodného, prírodného dizajnu s atraktívnymi brehovými úpravami. Golfový areál ako celok predstavuje výrazne tvarovaný prírodný segment na rovine s povýšením až 12 m od hladiny spodnej vody jazernej sústavy.

 

b.) SOFISTIKOVANÝ GOLF - VÝZVA PRE SKUTOČNÝCH GOLFISTOV

Každá z dráh má svoju osobnú filozofiu, ktorá sa "pohráva" poväčinou s kategóriou hráčov SCRATCH a BUGY, ktorá ale vychádza z globálnej filozofie sofistikovaného golfu budúcnosti. Absolútne trefne túto novú filozofiu hry vystihol predseda normovacej komisie, povedal : "Toto nie je tradičný golf, ako ho poznáme, toto je súčasne golf aj šach. Musíte pri hre myslieť neustále strategicky až na 2 - 3 údery dopredu, ináč ste out. No proste niekde, kde ste sa určite nechceli ocitnúť...".

 

c.) NÁROČNOSŤ

Ihrisko je nielen z hľadiska jeho dĺžky z bielych odpalísk 6483 m najväčším na Slovensku , ale z hľadiska športovej profesionálnej náročnosti jeho znormovaných parametrov zahraničnou komisiou, je ho možné definovať ako športovo najnáročnejšie a najťažšie v EURÓPE , jeho SLOPE RATING 155 je na najvyššej normou ohodnotitelnej hranici náročnosti, aká sa vôbec dá dosiahnuť.

Z hľadiska športovej náročnosti a obtiažnosti hry patrí vo svete z hľadiska SLOPE RATINGU k prvým trom a predstavuje úplne iný typ obtiažnosti, na aký je bežný rekreačný golfista zvyknutý. Pre jedných je obrovskou výzvou (väčšinou sa jedná o dobrých golfistov), pre druhých sa môže stať obrovskou traumou.... Odporúčaný HCP pre hru na ihrisku BLACK RIVER je u mužov do 28 HCP, žien do 34 HCP. 

Pre koho je Black River?

 

18. jamkové golfové ihrisko bolo v období 05/2004 - 05/2006 postavené so zámerom poskytnúť nekonvenčné podmienky pre vysokú športovú náročnosť pre dobrých amatérskych hráčov a pre tréning hráčov profesionálnych tour (zázemie pre PRO - akadémiu tourových hráčov) .

Ihrisko je predstaviteľom tzv. Sofistikovaného golfu, t.j. golfu, ktorý sa nedá hrať bez skutočne profesionálneho prístupu hráča ku hre, ktorý si vyžaduje okrem technickej zdatnosti predovšetkým:

 • prípravu  na hru tzv. COURSE MANAGEMENT
 • dobrú znalosť parametrov dopadových zón a ich logické nadväznosti
 • schopnosť prispôsobiť svoje technické možnosti prírodným podmienkam a náročnosti ihriska
 • znalosti zákonitosti tzv. LAY - UP ových zón a obdobných  odborných znalostí, ktorým úplne bežný hráč zásadne nerozumie, nakoľko nad nimi ani neuvažuje.

Ihrisko je nevhodné pre typ hráčov tzv. „PALIČ" - ov, ktorý si predovšetkým potrebujú udrieť drajverom a keďže mnohí tento nástroj ovládajú, často s náhodilým úspechom, vyžadujú dráhy na úrovni Driving Range. Ihrisko je nevhodné pre tých, ktorí sa o výbere palice na ktorejkoľvek dráhe rozhodujú až pri finálnom údere na grín, podľa vzdialenosti, ktorá nakoniec iba tak náhodile vyjde z úspešnosti resp. neúspešnosti pokusu o maximálnu dĺžku, ktorá im jedine vie priniesť uspokojenie.

Ihrisko je naopak určené predovšetkým tým, ktorí sofistikovanejšie chápu zmysel golfu v taktike postupnosti a prispôsobovania sa ihrisku, ktoré ich núti vybrať si všetky zmysluplné LANDING - zóny a nevyberať si rizikové zóny s prekážkovými nástrahami i keď sú práve na dostrel ich „občasných" technických možností. Dĺžka v podstate na Black River - i nerozhoduje, dôležitá je presnosť a vhodná taktika s využitím rán naviac, ktoré je pre úspech nevyhnutné využívať. Ak scratch hráčovi s HCP 0 ihrisko pridáva 7 rán (hrací HCP) o to viac by mal využiť boogy hráč s HCP 20 svojich 14 rán naviac, ktoré mu naviac pridáva náročnosť ihriska na to, aby zvolil dostatočne pokornú a optimálnu taktiku ako prejsť všetkými úskaliami náročných podmienok.

Golfová výzva

 

Black River je predovšetkým veľká výzva...kto ju nepochopí a nepripraví sa technicky, takticky a najmä psychicky na ňu, je kruto pokorený .. znechutený a často aj urazený sám sebou...a vtedy je za vlastné nedostatky vždy zodpovedné ihrisko, nakoľko hráčska ješitnosť mu nedá priestor na iný názor.

Ale na Mount Everest sa žiaľ v teniskách a s chlebníkom vystúpiť nedá ... ba dokonca sa o to doteraz nikto ani nepokúsil.

Hovorí sa, že nie je obzvlášť veľká radosť  dať skvelý bezstarostný úder v ľahkej pozícii... na 80 m širokú dopadovú zónu bez prekážok. Ale zahrať taký istý skvelý úder pod tlakom presnosti v ťažkej pozícii ... je nekonečná radosť a skutočný adrenalín v krvi.

Black River je určený predovšetkým pre zrelých (nie rýchlokvasených naháňajúcich HCP za každú cenu) golfistov, ktorí čo - to už o golfe vedia a ktorí chápu túto hru aj v iných rozmeroch a dimenziách.

Pokoriť Black River sa dá iba s hlbokou pokorou

 

Black River sa síce dá iba raz zahrať, ale nedá sa určite na prvý krát pochopiť.

O Black River - i sa toho už skutočne veľa nahovorilo...  a to v dobrom i zlom. Ihrisko tým, že je pre slabších hráčov prakticky nepochopiteľné a tým nezdolateľné, vytvára dojem nebezpečnej obludy, ktorá sústavne pije krv spokojným relaxujúcim golfistom. Samozrejme, na vine ich neúspechu je zásadne podpísané zlovestné a nedostatočne dimenzované ihrisko, ktoré by najradšej výškovo vyžehlili a 2 x rozšírili.

Nechápu, že ide o skutočnú výzvu, že ich čaká dlhé obdobie spoznávania.

„Bernolákovo je jako dlouhý horolezecký výstup - výzva, ano, člověk tam nemůže vlítnout bez rozmyslu (jako trochu my), hřiště si vás pak vychutná víc než vy je. Ale je to hřiště, na které v životě nezapomenu, určitě nesplyne s vjemy z jiných hřišť, kterých s léty pořád přibýva. Tak co, dáte si?"

Genéza rozvoja golfového areálu

 

 1. 9 jamkové golfové ihrisko, ktoré predstavovalo I. etapu rozvoja areálu BLACK RIVER v povojnovej ére Slovenska I. golfový areál na Slovensku. Ihrisko bolo realizované v období 10/1993 - 8/1995 a slávnostne bolo otvorené športovo-spoločenským eventom KANKÁN GOLF CUP 1995, za účasti 1600 hostí dňa 10. septembra 1995.
 2. V roku 1996 bol realizovaný dočasný Driving Range, cvičný priestor pre golfovú akadémiu a tenisový areál s dvomi kurtami s umelou trávou pri klubovom dome. 
 3. V roku 2000 bol odkúpený priestor za parkom o rozlohe 3 ha (sčasti staré smetisko) a zrealizovaný profesionálny DR, ktorý bol otvorený v auguste 2001. 
 4. V roku 2002 bol v priestore pri DR zrealizovaný nový grín pre put a čip s tým, že aktivity golfovej školy sa presunuli do novej akadémie. 
 5. Vo februári 2004 bolo vydané stavebné povolenie pre 18. jamkový profesionálny golfový areál. 
 6. V máji 2004 pri príležitosti vstupu Slovenska do EÚ položil starosta obce Bernolákovo Ľubomír Poór a prezident GCC BB Ing. arch. Jaroslav Kachlík slávnostný kameň výstavby nového golfového areálu. 
 7. V období 03/2004 - 05/2004 sa realizuje rekonštrukcia dráh (dráhy 1,2,3,4,5,6) v historickom parku pre potreby budúceho 18. jamkového ihriska. 
 8. V období 05- 06/2004 bol realizovaný ďalší, v poradí už tretí putting grín na bývalej dráhe č. 1. 
 9. 5. 8. 2004 boli oficiálne zahájené zemné práce na Panských lúkách pre výstavbu novej časti areálu. 
 10. Základné stavebné práce boli ukončené k 30. 05. 2006 s tým, že ťažba jazier kontinuálne pokračovala a to aj po otvorení areálu pre verejnosť. 
 11. Prezidentský pohár 2006 sa ako neoficiálna predpremiéra uskutočnil v novom areáli 9. júna 2006. 

Slávnostné otvorenie golfového rezortu BLACK RIVER sa uskutočnilo dňa 16. júna 2006 v rámci neho sa uskutočnilo národné kolo medzinárodnej súťaže.