Mapa - Partnerské kluby

Exkluzívne reciprocity

pre majiteľov členstiev Gold Plus, Gold, Silver, Bronze Time


 

1. Golf Club Brno - Kaskáda

ZDARMA (denný limit pre B&W: 2 flighty/ 8 osôb).

2. Kořenec Golf & Ski Resort

ZDARMA (denný limit pre B&W: 1 flight/ 4 osoby).

 

*Pre uplatnenie exkluzívnej reciprocity je potrebné si vopred rezervovať Teetime na recepcii daného klubu. Exkluzívna reciprocita platí len pre člena Bronze Time, Silver, Gold, Gold Plus a len na jednu osobu. Po vyčerpaní daného limitu na deň pre B&W má klub právo odmietnuť uplatnenie ďalšej reciprocity.

**Exkluzívna reciprocita v Golf Resort Brno - Kaskáda sa nevzťahuje na turnajové fee.


Klasické reciprocity

pre držiteľov všetkých členstiev Black & White


*Štandardnú reciprocitu je možné využiť na základe preukázania sa platnej členskej karty GCC BB alebo EGPC na recepcii daného klubu. Akékoľvek zľavy nie je možné sčítavať a kombinovať. Hráč je povinný si Teetime rezervovať vopred na recepcii daného klubu.