Golf and Country Club Bratislava - Bernolákovo

Black River Golf Resort

 
 
 
 

VZNIK KLUBU

Je to viac ako dvadsaťročie, keď malá skupinka nadšencov vytvorila v roku 1993, v značne zdevastovanom historickom parku malú cvičnú lúku. Prvý krát sme okúsili čaro kráľovskej golfovej hry, ktorá si svojou jedinečnosťou a neopakovateľnosťou dokázala podmaniť celý svet. O 2 roky neskôr sme v septembri 1995 slávnostne otvárali 1. Golfový areál v povojnovej ére na Slovensku, čím sme položili základný kameň novodobej histórie slovenského golfu. V tom čase bolo na Slovensku iba pár desiatok hrajúcich golfistov a naše pionierske golfové snaženie často označovala verejnosť za niečo, čo je v našich podmienkach netradičné a vymyká sa z bežných konvenčných pravidiel života u nás.

Kaštieľ v Bernolákove.

Kaštieľ v Bernolákove.

Logo klubu GCCBB.

Logo klubu GCCBB.

 
 
1. pohľadnica golfového klubu.

1. pohľadnica golfového klubu.

Od roku 1994 sa GCC - BB rozrástol z niekoľkých desiatok nadšencov, ktorí verili, že golf sa na Slovensku bude opäť hrať, postupne na niekoľko stoviek členov. Členmi nášho golfového klubu je množstvo popredných predstaviteľov kultúrneho a spoločenského života, pričom je obľúbeným najmä v podnikateľskom sektore.
Významným stimulom pre rozvoj členskej základne sa stalo dobudovanie golfového rezortu na štandardnú úroveň, kedy sa otvorilo 18. jamkové ihrisko v júni 2006.

 
 

Chcete sa stať členom  nášho klubu? Všetky potrebné informácie nájdete na nasledovných odkazoch:


Eurovalley Golf Park Club

White Eurovalley Golf Resort

 
 

VZNIK KLUBU

Od otvorenia 1. golfového ihriska na Slovensku ubehlo 14 rokov a golfový rezort Black River sa rozrástol o ďalší golfový rezort v Malackách, kde bol slávnostným otvorením v júli 2009 založený i klub Eurovalley Golf Park Club. Oba golfové kluby spadajú pod jeden spoločný rezort Black & White, čím sa pre členov oboch klubov zabezpečujú výhody 2 golfových rezortov v jednom členstve.

Otvorenie rezortu White Eurovalley - júl 2009.

Otvorenie rezortu White Eurovalley - júl 2009.

 

 

PLÁNY A CIELE

 

Bol to práve golfový klub v Bernolákove, ktorý začal písať históriu golfu na Slovensku a ktorý bol vzorom pre golfové rezorty na Slovensku otvorené v nasledujúcich rokoch. Rozhodli sme sa, že históriu zopakujeme a opäť budeme udávať tempo v kvalite služieb, priestorov, klubu, ihriska i celého golfového rezortu.

V lete 2014 spúšťame kompletnú rekonštrukciu barokového kaštieľa v golfovom rezorte Black River, ktorý sa stane novým klubovým domovom pre všetkých členov golfového klubu Golf and Country Club Bratislava - Bernolákovo. Tento kaštieľ, Theresia Chateau, ktorý bol pôvodne obývaný Máriou Teréziou bude obrazom prvotriedneho a luxusného golfového clubhouse, ktorý bude poskytovať tie najkvalitnejšie služby v golfovom segmente, nielen na Slovensku ale i v širokom okolí.

Pre viac informácií o kaštieli Theresia Chateau, navštívte stránku www.theresiachateau.sk